لینک دانلود نرم افزار اندرویدی متری لیزری SNDWAY با نام LDM Studio Pro :

جهت دانلود کلیک کنید :

LDM Studio Pro

SNDWAY Q200 manual

جدول مقایسه مترهای لیزری SNDWAY

مشخصات دقیق متر های لیزری 
جدول مقایسه متر لیزری های SNDWAY

 

 

محصولات :

متر لیزری SNDWAY SW-Q200 BC

متر لیزری SNDWAY SW-Q120 BC

متر لیزری SNDWAY SW-S80 BC

متر لیزری SNDWAY SW-S80

متر لیزری SNDWAY SW-A60

متر لیزری SNDWAY SW-A40